Selasa, 31 Oktober 2017

Geleceğimizin Peyzaj Mimarisine Bağımlı Olmasının Nedenleri 6 NedenGezegen dünyamızdaki geleceğimiz bizim için neyi tutuyor?
Bu, genelde her şeyin sık sık sorulan bir soru ve birinin cevaplanması kolay olmayan bir sorundur. Manzara, yeryüzündeki yaşam için temel destek sistemini sağlar. Yedi milyar insanla ve gezegen dünyasını dolduran sayımla; peyzaj mimarlığı hem kırsal hem de kentsel çevrenin şekillenmesinde iklimsel bir rol oynamaktadır.
Hem şimdiki hem de gelecekteki peyzaj mimarları olarak, gezegenimizin şimdiki ve gelecekteki karşı karşıya kaldığı bol zorlukların üstesinden gelmek için gereken cesaretle hazırlanıyoruz. Geleceğimizin peyzaj mimarisine bağlı olmasının altı nedeni burada.

1. Gıda güvenliği

Küresel gıda sisteminin sağlığı ve sürdürülebilirliği ciddi tehdit altındadır ve varlığımızdaki en büyük sorun olarak lanse edilmiştir. Bu büyük oranda son yüzyıldaki patlamalı dünya nüfus artışı nedeniyle 1 milyardan 7 milyara yükselmiştir. Yemek, topluluklarımız içinde ortak zemindir ve insanları bir araya getirme yeteneğine sahiptir. Peyzaj mimarları, gıda uygulamalarının kültürel farkındalığını daha yerel, esnek gıda sistemlerine yönlendirmek ve gelecekte maksimum gıda kendi kendine yetebilmek için tasarlamak için anahtardır.
Aşağıda: Incredible Yenilebilir: Todmorden'in yerel gıda devrimi

2. İklim değişikliği

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın net etkileri kendilerini dünyaya açmaya başlıyor; su sistemlerini, hava koşullarını ve sıcaklıklarını, hem hayvan hem de bitki yaşamını etkilemektedir. Peyzaj mimarları, iklim değişikliğine uyum ve azaltımda kilit önemde olmaya devam edecektir. Peyzaj mimarlarının çalışması, gezegenimizin yenilgiye uğradığımız mevcut hasarı en aza indirgemekle kalmayacak; aynı zamanda kayıp veya kırılgan ekosistemleri ateşli bir şekilde korumak, geliştirmek ve yeniden canlandırmaktır.
Ayrıca bkz: Goncalo De Carvalho: Patron gibi Küresel Isıtı Vurmak
Brezilya'daki Goncalo De Carvalho'nun manzarası; kredi: Adalberto Cavalcanti Adreani
Brezilya'daki Goncalo De Carvalho'daki ağaç caddesi. Kredi: Adalberto Cavalcanti Adreani
3. Sürdürülebilir ulaşım ve yürüyen ortamlar
Otomobil; şehir caddelerini felç ederler, yeryüzüne zarar verirler ve bize zarar verirler. Azalan petrol kaynakları ile toplu taşıma araçları ve yaya öncelikleri geleceğin yolları. Kaliteli toplu taşıma araçlarına yakınlık, kişinin yaşam kalitesini artırdığı gösterilmiştir. Peyzaj mimarlığı mesleği, bizleri bekleyen, yaya deneyimlerinin ve hoş toplu taşıma sistemlerinin zenginliğini zengin tasarlamak için bilgi birikimi ve yaratıcı beceriye sahiptir.